Login
You are not logged in
Assortment navigation Skip Navigation Links


GTK (özka) Agriculture

Item Number Description Description 2 Lieferbereit Price Quantity
627120060 6.50/80-12/6PR 80 A6 TT özka KNK 54 Implement
627120080 10.0/80-12/10PR 117 A8 TL GTK (özka) BT25 Implement Non Traction Tyres
627120200 7.00-12/6PR 83 A6 TT GTK (özka) BT44 (AS)
627130100 6.50/80-13/6PR 82 A6 TT GTK (özka) BT44 (AS)
Special offer 627150100 5.00-15/6PR 76 A6 TT özka KNK 140 (AS)
627150200 6.50/80-15/6PR 86 A6 TT GTk (özka) AS100 (AS)
627150300 7.50-15/8PR 99 A6 TT GTk (özka) AS100 (AS)
Special offer 627153200 10.0/75-15.3/12PR 126 A8 TL GTK (özka) BT44 (AS)
627153500 11.5/80-15.3/14PR 139A8 TL GTK (özka) BT20 (AW)
Special offer 627153600 11.5/80-15.3/14PR 139 A8 TL GTK (özka) BT44 (AS)
627153640 260/70-15.3/12PR 126 A8 TL GTK (özka) BT25 Implement Non Traction Tyres
627153700 12.5/80-15.3/14PR 142A8 TT GTK (özka) BT20 (AW)
627155200 400/60-15.5/18PR 151 A8 TL GTK (özka) BT40 Agricultural Trailer
627160090 6.00-16/8PR 93 A6 TT GTK (özka) AS14
627160108 6.00-16/6PR 88 A6 TT GTk (özka) AS1000 (AS)
627160110 6.00-16/8PR 93 A6 TT GTK (özka) AS16
627160112 6.00-16/8PR 93 A6 TT GTK (özka) AS10
627160118 6.50-16/8PR 97 A6 TT GKT (özka) AS10
627160120 6.50-16/6PR 91 A6 TT GTK (özka) AS14
627160124 6.50-16/6PR 91 A6 TT GTK (özka) AS16
627160130 6.50-16/6PR 91 A6 TT GTk (özka) AS100 (AS)
627160140 6.50-16/8PR 97 A6 TT GTk (özka) AS100 (AS)
627160260 7.50-16/8PR 103 A6 TT GTK (özka) AS10
627160280 7.50-16/8PR 103 A6 TT GTK (özka) AS12
627160290 7.50-16/6PR 98 A6 TT GTK (özka) AS14
627160300 7.50-16/8PR 103 A6 TT GTK (özka) AS16
627160400 7.50-16/8PR 103 A6 TT GTK (özka) AS100 (AS)
627160500 240/70R 16/ 104A8 TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 70 Series
627160600 9.00-16/8PR 111 A6 TT GTK (özka) AS16
627160700 10.00-16/8PR 115 A6 TT GTK (özka) AS16
627160800 11.00-16/8PR 118 A6 TT GTK (özka) AS16
627170300 500/50-17/14PR 149 A8 TL GTK (özka) BT22 (AW)
627170310 500/50-17/18PR 157 A8 TL GTK (özka) BT22 (AW)
627180260 7.50-18/8PR 106 A6 TT GTK (özka) AS12
627180300 7.50-18/8PR 106 A6 TT GTK (özka) AS100 (AS)
Special offer 627180800 13.0/65-18/16PR 144A8 TT GTK (özka) BT20 (AW)
627200290 7.50-20/8PR 108 A6 TT GTK (özka) AS100 (AS)
627200300 320/85R 20/ 119A8/116B TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 85 Series, (12.4R 20)
627200400 9.5-20/8PR 106 A6 TT GTK (özka) AS100 (AS)
627200420 9.5R 20/ 108A8/105B TL özka AGRö10 Tractor Radial Tyre
627240100 8.3-24/8PR 108 A6 TT GTK (özka) AS100 (AS)
627240200 11.2/10-24/8PR 116 A6 TT GTk (özka) AS100 (AS)
627240300 380/85R 24/ 131A8/128B TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 85 Series, (14.9R 24)
627240400 440/65R 24/ 128D/131A8 TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 65 Series
627240500 480/65R 24/ 133D/136A8 TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 65 Series
627260200 14.9/13-26/10PR 133 A6 TT GTk (özka) AS100 (AS)
627260300 480/70R 26/ 139A8/136B TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 70 Series
627280200 11.2/10-28/8PR 118 A6 TT GTk (özka) AS100 (AS)
627280240 12.4/11-28/8PR 125 A6 TT GTk (özka) AS100 (AS)
627280260 13.6/12-28/8PR 125 A6 TT GTk (özka) AS100 (AS)
627280500 480/65R 28/ 142D/145A8 TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 65 Series
627320100 210/95R 32/ 114A8/114B TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 95 Series
627320200 230/95R 32/ 128A8/128B TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 95 Series
627320300 270/95R 32/ 136A8 TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 95 Series
627380300 320/85R 38/ 143A8/143B TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 85 Series, (12.4R 38)
627380600 650/65R 38/ 163D/166A8 TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 65 Series
627440100 210/95R 44/ 120A8/120B TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 95 Series
627460200 300/95R 46/ 148A8 TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 95 Series
627480100 230/95R 48/ 136A8 TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 95 Series
627480200 270/95R 48/ 144A8 TL GTK (özka) RS200 Radial Traktor 95 Series
<< < 1234 (1-60/187 Item) > >>
Profi Pneu AG | Gewerbestrasse 6 | Postfach 4553 Subingen | Tel: 032 626 55 55 | Fax: 032 626 55 56